Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Generalforsamling vil bli avholdt 31.august 2024 på Bjørn West hytten.

Saker som ønskes å bli tatt opp på generalforsamlingen sendes til leie@bjørnwesthytten.no

Kun soldater fra basen ”Bjørn West”, basens sivile kontakter og én etterkommer i hver familie i nedadstigende linje som har fylt 18 år kan ha stemmerett på generalforsamlingen. For å få stemmerett må medlemmet henvende seg til styret på e-post: post@bjornwesthytten.no