Medlemskap


Medlemmer av foreningen er soldater fra basen ”Bjørn West”, basens sivile kontakter og alle etterkommere. Kun soldater fra basen ”Bjørn West”, basens sivile kontakter og én etterkommer i hver familie i nedadstigende linje som har fylt 18 år kan ha stemmerett på generalforsamlingen. For å få stemmerett må medlemmet henvende seg til styret på e-post: 
post@bjornwesthytten.no