Styret informerer

Dugnader

For at hytten skal være operativ så må vi gjennom året ha noen dugnader. Vi håper at mange kan stille til både å gjøre en liten jobb og til det sosiale. Hytten er i godstand og det kreves ikke mye for at den forblir slik, men det krever at folk stiller. Det er hyggelig både for liten og stor.

Om noen er på hytten og ser mangler eller oppgaver som bør gjøres er det bare å gi beskjed til styret:
leie@bjørnwesthytten.no

+Åpning av hytten
Lør 25.mai kl: 12:00
Se oppgaver og meld deg på: volunteersignup.org/8KPLB

+Dugnad
Lør 22.juni kl: 11:00

+Dugnad
Lør 06.jul kl: 11:00

+Stenging av hytten
Lør29.sep kl: 11:00

Generalforsamling

Generalforsamling vil bli avholdt 31.august 2024 på Bjørn West hytten.
OBS!!! På grunn av at vi har etterkommer treff på samme dag blir generalforsamlingen avholdt litt tidligere enn vanlig: Kl: 11:00- 13:00

Saker som ønskes å bli tatt opp på generalforsamlingen sendes til leie@bjørnwesthytten.no

Kun soldater fra basen ”Bjørn West”, basens sivile kontakter og én etterkommer i hver familie i nedad stigende linje som har fylt 18 år kan ha stemmerett på generalforsamlingen. For å få stemmerett må medlemmet henvende seg til styret på e-post: post@bjornwesthytten.no

Andre saker

Uttalelse fra Foreningen Bjørn West angående spørsmål om vindmølle utbygging

Foreningen Bjørn West ønsker å klargjøre sin posisjon i forhold til pågående og fremtidige vindkraftsaker i Nordhordland. Det er viktig for oss å formidle at Foreningen Bjørn West står nøytral i disse spørsmålene. Vårt primære fokus og formål er å hedre minnet av veteranene som har tjent i Bjørn West, og å bevare deres historie for fremtidige generasjoner. Vi har ingen politisk eller aktivistagenda utover dette.

Videre ønsker vi å understreke at Foreningen Bjørn West ikke tar stilling til spørsmål om fredning av naturområder eller andre miljøsaker. Selv om vi anerkjenner betydningen av disse temaene for lokalsamfunnet og samfunnet som helhet, er det utenfor vårt mandat å engasjere oss i disse debattene.

Foreningen er dypt avhengig av et godt og harmonisk forhold til lokale grunneiere der Bjørn West-hytten er plassert. Vi setter stor pris på den velviljen og støtten vi mottar fra grunneiere og lokalsamfunnet, og det er avgjørende for oss å opprettholde dette positive samarbeidet. Vår tilstedeværelse og aktiviteter i området er alltid gjennomført med den største respekt for naturen og lokalsamfunnets interesser.

Vi håper denne uttalelsen bidrar til å klargjøre vår posisjon og understreker vår forpliktelse til vårt hovedformål. Foreningen Bjørn West forblir dedikert til å ære veteranenes minne og fremme kunnskap om deres innsats og offer, uten å involvere oss i lokale eller nasjonale miljø- eller utviklingssaker.

Med vennlig hilsen, Foreningen Bjørn West