Styret informerer

Ulike saker som styret ønsker å formidle vil bli lagt ut her