Om oss

Foreningen Bjørn West

Foreningen Bjørn West ble stiftet 10. november 1945. Foreningens mål var å samle veteraner fra Bjørn West til kameratslig samvær og friluftsliv, først og fremst i foreningens hytte, samt å spre kunnskap om de dramatiske dagene i Matrefjellene på slutten av 2. verdenskrig. Nå er det etterkommerne av veteranen som har overtatt etter veteranene. Medlemmer av foreningen er etterkommere av soldater og sivile kontakter fra basen Bjørn West.

Bjørn West hytten

I 1945 ønsket Sigurd Galtung Døsvig å gi 20 000 kroner til en hytte for Bjørn West. 19. juli s.å. ble et interimsstyre i Foreningen Bjørn West valgt, og 10. november vedtok generalforsamlingen lover og valgte styre. Bjørn West-hytten ble bygd i Stussdalen i 1947/1948 av Bjørn West veteraner fra siste verdenskrig med god hjelp fra folk fra Stussdalen og Romarheim.

Hytten fra 1948 brant ned til grunnen fredag 6.4 2012. Mange uerstattelige verdier gikk tapt. Styret i Bjørn West foreningen startet med en gang jobben med å gjenoppbygget hytten. Dette arbeidet har tatt lang tid fordi en har måttet søke dispensasjon fra en rekke lover og regler både til kommune og fylkesmann. Like før jul 2013 var alle dispensasjoner på plass og arbeidet med gjenoppbygging kunne starte. Forsikringssummen dekket ikke fullt ut gjenoppbygging av hytten. På styremøte 20. mars 2014 på Kronstad hovedgård vedtok derfor styret å gå ut til stiftelser, bedrifter og organisasjoner og be om gaver slik at det kan bli reist en ny fullverdig hytte. For de gjenlevende veteranene og etterkommerne er det viktig å ta vare på historien om Bjørn West og hedre minnet til de som var villige å ofre, og de som ofret sitt liv for friheten i kampene i Matrefjellene i 1944-1945. Bjørn West hytten vil være et viktig samlingssted for å kunne formidle denne historien til kommende generasjoner. Etter dette initiativet har foreningen fått betydelige gaver og støtte noe vi er svært takknemlige for. Vi ønsker spesielt å takke Gjensidiestiftelsen og Knut Galtung Døsvig, sønn til Sigurd Galtung Døsvig som sørget for at den første hytten ble bygget. I juni 2015 startet arbeidet med å bygge opp igjen hytten. Arbeidet med vei bort til hytten, grunnarbeid og grunnmur stod ferdig høsten 2014. Etter mange hundre timer med dugnadsinnsats stod hytten klar. Den offisielle innvielsen med inviterte gjester vil skjedde 10. juni 2017.